Światełko dla Sądów – 10 sierpnia 2017 – jak wybierać sędziów

Światełko dla Sądów – 10 sierpnia 2017 – jak wybierać sędziów

„Sądy – jak wybierać sędziów?”

10 sierpnia 2017 roku na barce na Wiśle odbyła się pierwsza z cyklu debat w ramach akcji Światełko dla sądów pt. „Sądy – jak wybierać sędziów?”

Spotkanie moderował prof. Fryderyk Zoll.

Przedstawiono wydarzenia z poprzedzającego debatę tygodnia, mające wpływ na niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, w tym przyjęcie niekonstytucyjnego regulaminu pracy Trybunału Konstytucyjnego, mającego pozbawić legalnie wybranych sędziów możliwości zajęcia stanowiska ws. sprzecznego z prawem obsadzenia składów Trybunału Konstytucyjnego przez tzw. „sędziów dublerów”.

Omówiono także znaczenie zawieszenia przez Sąd Najwyższy postepowania ze względu na tzw. spór kompentencyjny z Trybunałem Konstytucyjnym oraz oświadczenie rzeczniczki Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczące statusu sędziego Romana Hausera.

Głównym tematem spotkania była kwestia – jak wybierać sędziów.

Rozmawiano o tym, czy byłoby zasadne i czy jest potrzebne, aby sędziowie byli wybierani w jakiejkolwiek procedurze demokratycznej. Zastanawiano się nad instytucją sędziów pokoju. Toczyła się ożywiona dyskusja, przedstawiano bardzo różne poglądy w tej sprawie.

 

kilka fotek < KLIK >

wydarzenie na FB < KLIK > (z relacją video)