Relacja z Walnego Zebrania Członków KOD Małopolska 2018

Relacja z Walnego Zebrania Członków KOD Małopolska 2018

(post Edwarda Nowaka z Facebooka)

30 września w Krakowie miało miejsce II Regionalne Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOD Małopolska.
Zebranie składało się z dwóch głównych części:

  • wyborów uzupełniający do władz,
  • dyskusji programowej, do której wstępem było sprawozdanie zarządu z działalności w okresie 21.01.2017 do 30.09.2018 r.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego: Kol. Małgorzata Lech-Krawczyk i Jarek Marciniak. Na krótko zawitali do nas, euro-posłanka Róża Thun oraz Artur Buszek z Nowoczesnej.

Obecny skład władz KOD Małopolska jest następujący:
Przewodniczący: Bartłomiej Swaczyna,
Członkowie Zarządu: Maciej Dudek, Tadeusz Kuś, Beata Kwiatkowska, Maciej Maciek Nalepa, Ewelina Pytel, Fryderyk Zoll.

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Beata Mauthe-Lalowicz, zastępca Zdzisław Wagner, sekretarz Jolanta Gablankowska-Kukucz.

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący: Grobler, Magdalena Kobylańska, Wojciech Gąsiorowski, Tomasz Wojciechowski i Janina Żuradzka.

Delegaci na Krajowy Zjazd:
Adam Grobler, Michał Grzemowski, Piotr Kalista, Magdalena Kobylańska, Tadeusz Kuś, Dariusz Łyszczak, Maciej Nalepa, Bartosz Nowak, Ewelina Pytel, Paweł Winsczyk, Bartłomiej Swaczyna.

Komisja skrutacyjna pracowała pod kierownictwem Pawła Grabskiego a komisja Uchwał pod przewodnictwem Witolda Krawczyka. Miałem zaszczyt wraz z Janem Licem oraz Joanną Żymła prowadzić zebranie, które przebiegło w znakomitej atmosferze.
Nie brakowało chwil podniosłych, i znakomitej dyskusji merytorycznej, sporów i trudnych wyborów, bowiem do władz kandydowało wiele świetnych ludzi. Mam nadzieje, że tych, którzy nie zostali wybrani, uda się zaangażować do pracy merytorycznej. Dziękujemy, raz jeszcze wszystkim, którzy dotychczas zasiadali we władzach KOD Małopolska, jednego z najlepszych w całej organizacji.

W zebraniu wzięło udział 181 członków na 903 wszystkich, czyli 20%…!

Więcej zdjęć jest w blogu naszego niezawodnego Zdzisława Wagnera: <klik>