Obywatelska Kontrola Wyborów w Małopolsce

Obywatelska Kontrola Wyborów w Małopolsce

Obserwatorzy wydelegowani przez KOD w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów pracowali w 187 komisjach wyborczych w całym województwie małopolskim. W sumie około 300 osób. Obyło się bez większych incydentów.

Teraz przed nami szczegółowa analiza formularzy obserwacji i przygotowanie się do obserwacji drugiej tury wyborów.

Obserwatorzy i koordynatorzy wykonali ogromną pracę. Już teraz obserwację wyborów samorządowych w Małopolsce możemy uznać za organizacyjny sukces, osiągnięty dzięki zaangażowaniu setek członków i sympatyków KOD.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz kontroli wyborów.

Jak było w skali kraju możesz dowiedzieć się < TUTAJ >