Kolejne spotkanie grupy Edukacja, 17.05, 18:00

Kolejne spotkanie grupy Edukacja, 17.05, 18:00

Kolejne spotkanie odbędzie się 17.05, między 18:00 a 20:00

Plan spotkania:
1. Podsumowanie Warsztatów „Uchodźcy – kryzys czy szansa?” – plany na ich kontynuacje.
2. Sprawy organizacyjne – w tym struktura grupy i jej współpraca z innymi grupami KOD. Ustalenie daty kolejnego spotkania grupy.
3. Działalność Dzielnicowych Klubów Demokratycznych (KOD).
4. Współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, (jako koalicjantem RWD).
5. Współpraca z: Klubem Krytyki Politycznej, UP, Uniwersytetem Dzieci, Uniwersytetem Trzeciego Wieku itp.
6. Przygotowywanie materiałów informacyjnych skierowanych do różnego rodzaju odbiorców: przegląd już istniejących (w tym możliwość ich wykorzystania) propozycje nowych.
7. Propozycje spotkań/wykładów w ramach Cafe Sara.
8. Uruchamianie oddolnych działań edukacyjnych.
9. Nowe pomysły

Informacje o miejscu spotkania oraz jego plan będą rozsyłane pocztą elektroniczną – piszcie na  [email protected] !

Poniżej link do strony z materiałami informacyjnymi KODu Mazowsze:

Kanał KODu Mazowsze <klik>

Blog kod Mazowsze edukacja <klik>

Inne, ciekawe linki edukacyjne:

Scenariusze lekcji <klik>

Centrum edukacji obywatelskiej <klik>

Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej <klik>

Wokół uchodźców:

Ulica anatakia <klik>

Archiwum migranta <klik>