Warsztaty „Uchodźcy – kryzys czy szansa?” – 15 maja 16:00

Warsztaty "Uchodźcy - kryzys czy szansa?" - 15 maja 16:00

Warsztaty „Uchodźcy – kryzys czy szansa?”

15.05 16:00-18:00 JCC (Centrum Żydowskie w Krakowie, Miodowa 24)

Warsztaty będzie moderował Tomasz Wojciechowski, Przewodniczący Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (jest również członkiem KOD Małopolskie, grupa Edukacja).

Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia:

Paulina Kramarz (KOD Małopolskie, grupa Edukacja): wprowadzenie do tematu, przyczyny obecnej fali emigracji, statystyki (narodowość, struktura wiekowa, płeć).

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Instytut Religioznawstwa, UJ): co powoduje, że stajemy się uchodźcą, wyniki badań uchodźców syryjskich prowadzone w obozach w Stambule.

Katarzyna Ewa Corominas (KOD Małopolskie, grupa Edukacja): obóz w Idomeni oczami wolontariuszki, pokaz zdjęć i filmów z tego roku.

Potem dyskusja.

Oprócz odpowiedzi na Państwa pytania, poruszane będą również poniższe zagadnienia:

Czy stanowią uchodźcy/imigranci stanowią dla nas zagrożenie?

Dlaczego powinniśmy pomagać uchodźcom/imigrantom?

W jaki sposób problem może być rozwiązany na poziomie Europy i Polski?