Poseł nie zostanie ukarany za znieważenie Polaków

Poseł nie zostanie ukarany za znieważenie Polaków

Zakończyła się rozprawa z powództwa Andrzeja Tarnawskiego przeciwko posłowi Jackowi Żalkowi o naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z wyrokiem sądu poseł nie poniesie odpowiedzialności za swoje słowa: „Jeżeli to jest naród, to rozumiem, że to jest ten naród, który miał krępującą przeszłość w SB i UB. Ale to nie jest naród polski”.

Cytowane słowa odnosiły się do uczestników warszawskiego marszu, który zorganizowano 27 lutego ubiegłego roku pod hasłem: My, naród. Komentarz posła Jacka Żalek został wyemitowany przez Fakty TVN dzień po wspomnianym marszu. Słowa te poruszyły znanego krakowskiego opozycjonistę, adwokata z wieloletnim stażem Andrzeja Tarnawskiego, który wystąpił przeciwko Żalkowi z pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Rozprawa odbyła się w środę 4 października w Krakowie.

– Adwokat Andrzeja Tarnawskiego wskazał na chlubny życiorys swojego klienta, zwrócił też uwagę na to, że my, osoby nie popierające tzw. dobrej zmiany, spotykamy się z obelgami ze strony polityków niemal każdego dnia, i że są one różnego kalibru – relacjonuje obecna na sali rozpraw Anna Izabela Nowak. -Jak podkreślił, że choć z czasem przyzwyczajmy się do tego, że politycy partii rządzącej używają wobec nas najrozmaitszych obelżywych określeń, nie powinno być na to przyzwolenia, a Andrzej Tarnawski – jako członek KOD-u i uczestnik manifestacji poczuł się adresatem słów posła Żalka, które w tym przypadku są nie tylko z gruntu nieprawdziwe, ale i w najwyższym stopniu obelżywe.
W odpowiedzi adwokat posła stwierdził, że cytowane słowa nigdy nie padły, choć słychać je wyraźnie w materiale TVN24, który był dowodem w sprawie. To właśnie fakt przedstawienia materiału telewizyjnego cytującego pierwotną informacją, a nie oryginalnego nagrania dla Faktów TVN, był przyczyną oddalenia powództwa przez sędziego Wojciecha Żukowskiego.

– W uzasadnieniu oddalenia powództwa sędzia przekonywał, że przedstawiony jako dowód w sprawie materiał z TVN24 był tylko omówieniem ewentualnych słów posła Żalka, a nie samą wypowiedzią. Poza tym sąd opiniuje nie indywidualne odczucia, lecz zobiektywizowane oceny – wylicza Anna Izabela Nowak. – Sędzia podkreślił również, że słowa te, jeśli padły, nie odnosiły się bezpośrednio do powoda, lecz do szerokiej grupy ludzi i choć były krytyką brutalną, to wciąż po prostu krytyką.

Pozew został oddalony w całości a od powoda – Andrzeja Tarnawskiego – została na rzecz pozwanego Jacka Żalka, została zasądzona kwota 1900 złotych tytułem zwrotu kosztów i opłaty skarbowej. Andrzej Tarnawski zamierza złożyć odwołanie od dzisiejszego wyroku.

Więcej informacji na temat sprawy poniżej:

https://szklokontaktowe.tvn24.pl/az-zal-sluchac,623208.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/marsz-kod-prawo-i-sprawiedliwosc-nie-szczedzi-slow-krytyki,623098.html
https://www.tvn24.pl/kropka-nad-i,3,m/mateusz-kijowski-i-jacek-zalek-w-kropce-nad-i,624503.html
http://wyborcza.pl/7,75968,21956157,cale-szczescie-ze-pis-ma-zmysl-estetyki-i-usuwa-brzydkie-rzeczy.html
http://www.rp.pl/prawo-i-sprawiedliwosc/160309689-posel-pis-oprawcy-z-ub-na-demonstracjach-kod.html