Pomoc prawna dla członków i sympatyków KOD

Zarząd Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji 19 grudnia 2018 r. utworzył stanowisko pełnomocnika zarządu do spraw pomocy prawnej. Zadaniem pełnomocnika jest organizacja pomocy prawnej dla członków i sympatyków stowarzyszenia w związku z jego działalnością statutową. Na stanowisko pełnomocnika powołano Andrzeja Kowalczyka. Pierwszym etapem działalności pełnomocnika będzie opracowanie procedury funkcjonowania systemu pomocy prawnej i zbudowanie zespołu prawników gotowych do udzielenia wsparcia członkom i sympatykom Stowarzyszenia.