Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji w sprawie zasady równości płci w Radzie Miasta Krakowa

Zarząd Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji wzywa radnych miasta Krakowa, by w działaniach Rady przestrzegali zasady równości płci.

Jest niedopuszczalne, by w prezydium Rady Miasta brakowało kobiet. Nie tylko narusza to podstawowe standardy etyczne demokracji, ale po prostu jest złe z punktu widzenia nowoczesnego zarządzania. Odpowiednie zróżnicowanie daje szansę na uniknięcie wielu błędów.

Wzywamy, by radni nie kierowali się własnym interesem, ale starali się realizować politykę na miarę współczesności. Wzywamy, by konieczność zróżnicowania pod względem płci uwzględniać także przy wyborze przewodniczących komisji.

Ewelina Pytel

Sekretarka Zarządu Regionu Małopolskie
Komitetu Obrony Demokracji