KOMUNIKAT Zarządu Regionu – Sąd Najwyższy

KOMUNIKAT Zarządu Regionu – Sąd Najwyższy

KOMUNIKAT Zarządu Regionu – Sąd Najwyższy

Zarząd Regionu Małopolskiego KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI docenia podejmowane przez Sąd Najwyższy starania o zachowanie niezależności wobec innych konstytucyjnych organów państwa. Są one szczególnie godne uznania w warunkach ciągłych brutalnych nacisków zarówno na Sąd Najwyższy jak też na poszczególnych sędziów i bezustannych prób ograniczania ich niezawisłości.

Opinia publiczna dostrzega bezprawne działania rządzącej partii Jarosława Kaczyńskiego, która nie respektując podstaw polskiego porządku prawnego wpłynęła na obsadę składu i kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Dostrzegamy także rolę Trybunału Konstytucyjnego pod nowym kierownictwem, który wszczynając postępowanie w sprawie rzekomego sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym w praktyce zmusił ten ostatni do zawieszenia postępowania kasacyjnego wobec członka rządu, koordynatora służb specjalnych, skazanego nieprawomocnie za nadużycie uprawnień.

Uważamy, że bezprawne działania władz publicznych podejmowane w celu naruszania konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego zasługują na napiętnowanie, krytykę oraz nie zasługują na posłuszeństwo, nawet jeśli władze te pochodzą z wolnych i demokratycznych wyborów. Doświadczenie historyczne narodu polskiego uczy bowiem, że w ostateczności zawsze prowadzi to do łamania praw zwykłych ludzi i ich osobistego nieszczęścia.

Pamiętając niedawne protesty społeczne przeciw próbom faktycznego zniesienia niezależności sędziowskiej raz jeszcze wyrażamy wsparcie dla polskich sędziów i wszystkich ludzi dobrej woli, którym drogie są konstytucyjne wartości wolności, równości i demokracji.