Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

Niestety w Polsce cały czas mamy do czynienia z nawoływaniem do nienawiści przez władze publiczne, urzędników i prorządowe media, z blokowaniem Parad Równości oraz podejmowanych m.in. w szkołach programów i akcji edukujących społeczeństwo w zakresie mniejszości seksualnych, a także z homofobicznymi demonstracjami i atakami przeciwko osobom LGBT+. Takie postępowanie znalazło swoje odzwierciedlenie w rankingu ILGA-Europe, który mierzy poziom równouprawnienia osób LGBT+ w Europie. Polska zajęła w tej klasyfikacji ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. W tym dniu po raz kolejny wzywamy władze państwowe i samorządowe do zaprzestania wrogich działań skierowanych przeciwko społeczności LGBT+ oraz do zarzucenia mowy nienawiści. Podsycanie nienawiści w społeczeństwie i dzielenie obywateli według retoryki politycznych celów powodują eskalację przemocy i są całkowicie sprzeczne z konstytucyjną zasadą dobra wspólnego. Apelujemy do rządzących i wszystkich ugrupowań politycznych o podjęcie prac nad zmianami prawa, które doprowadzą do równości małżeńskiej i zagwarantowania pełnego uznania tożsamości płciowej każdego człowieka. Jak co dnia, wzywamy do poszanowania naszej Konstytucji, a dzisiaj szczególnie chcemy przypomnieć fragment jej artykułu 32: 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Słowa te będą nam towarzyszyć nie tylko dzisiaj. Chcemy wyjść z nimi na ulice, dlatego zapraszamy do spotkania już w tę sobotę na Marszu Równości w Krakowie!