Dołącz do nas!

Chcesz wstąpić do KOD?

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI WSZYSTKIE POLA DEKLARACJI.
Podanie adresu mailowego ułatwi nam komunikację i wysyłanie bieżących informacji.
PRZECZYTAJ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO DOŁĄCZONĄ DO DEKLARACJI.
PODPISZ DEKLARACJĘ I KLAUZULĘ RODO.

NASTĘPNIE:

Poproś dwóch członków KOD o rekomendację. Wpisz ich nazwiska i numery legitymacji do deklaracji i poproś ich o podpisy lub przesłanie rekomendacji na adres [email protected]

Przekaż deklarację zarządowi swojego regionu
KOD Małopolskie
ul. Kościuszki 74/13
30-114 Kraków
(dane do kontaktu pozostałych regionów znajdziesz TUTAJ)

***

Jeśli nie masz możliwości przekazania dokumentów zarządowi regionu, wyślij deklarację i klauzulę RODO na adres:
Komitet Obrony Demokracji
ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny KOD w ciągu najdalej 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.