Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Małopolskie – 11 stycznia 2020

Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Małopolskie - 11 stycznia 2020

Zarząd Regionu Małopolskie
Komitetu Obrony Demokracji
informuje o zwołaniu
uchwałą nr ZRMŁP/2019/10/28/1
ZWYCZAJNEGO REGIONALNEGO
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje o Zjeździe oraz prezentacje kandydatów

Zebranie odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 r. w Krakowie, ul. Galicyjska 9 (EXPO Kraków).

Rozpoczęcie zebrania o godzinie 10:30 (pierwszy termin), ul. Galicyjska 9 w Krakowie.
Rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się o godz. 10:00.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:30.

Głównym punktem obrad będzie wybór nowych władz regionu w związku z upływającą w styczniu kadencją obecnych władz.
Będziemy wybierać nowych członków:

  • Zarządu Regionu, w tym Przewodniczącego
  • Regionalnej Komisji Rewizyjnej
  • Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
  • delegatów na zjazd krajowy

W ciągu kilku najbliższych dni otrzymają Państwo zawiadomienia o zwołaniu Zebrania w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej (mailem lub listem).

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych kandydatów (zgłosić można kogoś lub siebie).

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia kandydata, który znajduje się poniżej. WAŻNE! Kandydat musi wyrazić zgodę poprzez podpis na formularzu.

Formularz zgłoszenia można przekazać na 3 sposoby:
1. W dniu zebrania
2. Do biura KOD Małopolskie (Kraków, ul. Kościuszki 74/13) do dnia 9 stycznia 2020
3. Skan formularza przesłać na adres [email protected] do dnia 9 stycznia 2020

Dokumenty:

Prezentacje kandydatów:

Każdy kandydat, który zostanie zgłoszony przed zjazdem ma możliwość zamieszczenia prezentacji swojej kandydatury poniżej na tej stronie.
Prezentacje prosimy przesyłać w formacie PDF na adres mailowy [email protected]

Kandydaci na PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU

Kandydaci do ZARZĄDU REGIONU

– Grażyna Machała

Kandydaci do REGIONALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

– Jolanta Gablankowska-Kukucz

– Michał Zieleniewski

– Zdzisław Wagner

– Zdzisław Janus

Kandydaci do REGIONALNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

– Adam Grobler

Kandydaci na DELEGATÓW NA ZJAZD KRAJOWY

– Adam Grobler