Wybraliśmy nowe władze Regionu!

Wybraliśmy nowe władze Regionu!

W minioną sobotę 23 marca małopolski Komitet Obrony Demokracji wybrał swoje władze na kolejną, dwuletnią kadencję.
Podczas Walnego Zebrania Członków na funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu wybrano Grzegorza Artura Górskiego.

Do Zarządu wybrano:
Danutę Czechmanowską
Małgorzatę Figa-Tomińską
Pawła Grabskiego
Piotra Kaliste
Joannę Kozioł
Macieja Nalepę
Krzysztofa Rybę
Lucyne Sieniawską

Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego wybrano:
Stanisława Adama Abrama
Małgorzatę Łużecką-Pawlik
Małgorzatę Nowak
Marie Noworól
Małgorzatę Wielebnowską

Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Jolantę Gablankowską-Kukucz
Witolda Krawczyka
Ilonę Oleksiuk

Delegatami na zjazd krajowy zostali:
Danuta Czechmanowska
Małgorzata Figa-Tomińska
Grzegorz Górski
Adam Grobler
Anna Grzegorzewska
Jarosław Jagłowski
Piotr Kalista
Magdalena Kobylańska
Jolanta Kuś
Michał Leśniak
Ewelina Pytel