Odbyło się spotkanie…

Odbyło się spotkanie...

W niedzielę 10 września jak co rok spotkaliśmy się w sali Towarzystwa Słowaków w Polsce. Program spotkania przewidywał krótkie omówienie naszych działań od poprzedniego spotkania oraz przewidywanych przyszłych wydarzeń i dyskusję na te tematy, następnie ze względu na gorący okres wyborczy zaprosiliśmy do mikrofonu kandydatów przygotowujących się do startu w wyborach. Spotkanie zakończyło się jak zwykle rozmowami w luźnych podgrupach przy ciasteczkach i kawie lub napojach chłodzących. W spotkaniu udział wzięło ok. pięćdziesięciu osób, rozdaliśmy sporo materiałów — zarówno naszych, jak i Akcji Demokracji i kandydatów.

Zebranie prowadziła przewodnicząca Zarządu Regionalnego, Ewelina Pytel.