Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji z dnia 23 maja 2023 w sprawie ataku na prof. Barbarę Engelking

Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji z dnia 23 maja 2023 w sprawie ataku na prof. Barbarę Engelking

Pan Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Z żalem stwierdzamy, że obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i związany z nimi wywiad w programie „Kropka nad i” (TVN24) stały się okazją do ataku na panią profesor Barbarę Engelking oraz na reprezentowane przez nią Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii Socjologii PAN.
Centrum Badań nad Zagładą Żydów jest uznaną w Polsce i na świecie placówką badawczą, która konsekwentnie odkrywa kolejne obszary prawdy o Zagładzie. Prawda ta, choć często niełatwa do przyjęcia, pozostaje jednak prawdą i jako taką należy ją przyjmować. Wszystkie publikacje Centrum oparte są na wnikliwych, rzetelnych, nieraz wieloletnich badaniach zgodnych z powszechnie przyjętą metodologią, dlatego ich kwestionowanie w imię fałszywie pojętego patriotyzmu budzi nasz sprzeciw.
Jesteśmy przekonani, że nie ma narodów lepszych ani gorszych. W każdej społeczności są jednostki wybitne, jest większość ludzi przeciętnych i są jednostki złe, dlatego również wobec Zagłady Polacy zajmowali różne postawy. Naukowe badanie różnorodności tych postaw, skali pomocy, obojętności lub wrogości służy wyłącznie odkrywaniu prawdy historycznej. Tylko na takiej prawdzie powinniśmy jako naród budować swoją tożsamość.

Ujawnianie wstydliwych kart historii nie ma na celu pomniejszania narodowych zasług! Sprzyja jedynie refleksji nad tym, co w naszej kulturze, w naszej edukacji możemy zmienić, aby pośród nas było mniej ludzi obojętnych na zło, a coraz liczniejsi potrafili złu odważnie się przeciwstawiać. Abyśmy jako społeczeństwo stawali się po prostu lepsi.

Szczególnie niepokoi nas deklaracja ministra Przemysława Czarnka, który napisał: „Zleciłem bardzo szerokie badania międzyuniwersyteckie w ramach NPRH w celu wykazania gmina po gminie zaangażowania społeczeństwa polskiego w ratowanie Żydów w czasie holokaustu. Aby takie osoby jak w TVN24 już nie mogły obrażać Polaków”. Z deklaracji wynika jasno, że minister Czarnek zna już wyniki zleconych przez siebie badań. Po cóż więc wydawać publiczne pieniądze na ten cel? Samo zlecenie jest niebezpiecznym procederem, który podważa sens badań naukowych i kompromituje polityków.

W związku z wyżej przedstawionym stanowiskiem zwracamy się do Pana Premiera z apelem o wycofanie krzywdzących oskarżeń wobec profesor Barbary Engelking oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Być może w pracach zespołu kierowanego przez panią profesor znaleźć można jakieś nieścisłości lub błędy, należy jednak je wykazać, posługując się argumentami merytorycznymi. Nie można natomiast deprecjonować wyników badań naukowych, powodując się politycznym interesem i potrzebą zaspokojenia „społecznych oczekiwań”.

Zarząd Regionu Małopolskie
Komitetu Obrony Demokracji