OŚWIADCZENIE Z DNIA 01.03.2017 r.

OŚWIADCZENIE Z DNIA 01.03.2017 r.
OŚWIADCZENIE Z DNIA 01.03.2017 r. w sprawie krakowskiego marszu pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 26.02.2017 r.
My, niżej podpisani stajemy w obronie wszystkich, których uczucia patriotyczne i przywiązanie do polskiej wspólnoty narodowej zostały naruszone ekscesami przedstawicieli niektórych opcji politycznych podczas krakowskiego marszu pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 26 lutego 2017 r. Żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego – przy całej ich skomplikowanej historii – zasługują na pamięć, szacunek i godnie obchodzone święto. Świętując je pragniemy nawiązywać do najlepszych postaw polskiego patriotyzmu, oddania dla wspólnoty narodowej, państwa i odpowiedzialności za dobro wspólne. Tak pojmowany patriotyzm jest dla nas obowiązkiem codziennym, nie tylko odświętnym. Patriotyzm to także szacunek dla pozostałych Polaków, nawet jeśli mają inne poglądy polityczne, wyznanie lub pochodzenie etniczne. To również poszanowanie różnych polskich tradycji politycznych, różnych bohaterskich postaw historycznych. Sprzeciwiamy się organizowaniu przez władze państwowe i świadomemu aprobowaniu przez nie takich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które przekształcają je w święto polskich nacjonalistów, rasistów i ksenofobów. Sprzeciwiamy się tolerowaniu mowy nienawiści i publicznego wyrażania pogardy dla Polaków innego pochodzenia, rasy lub preferencji seksualnej. Sprzeciwiamy się ustawicznemu dzieleniu Polaków dla doraźnych korzyści politycznych obecnej władzy. Uważamy, że sianie nienawiści i kłamstwa historycznego szkodzi polskiej wspólnocie narodowej i polskiemu patriotyzmowi.
Bogdan Klich – Senator – PO
Danuta Czechmanowska – Przewodnicząca KOD Małopolska
Fryderyk Zoll – Wiceprzewodniczący KOD Małopolska
Andrzej Kowalczyk – Członek Zarządu KOD Małopolska
Ryszard Śmiałek – Przewodniczący SLD Małopolska
Rafał Trzaskowski – poseł RP – PO
Ireneusz Raś – poseł PO
Jerzy Meysztowicz – poseł RP – Nowoczesna
Marek Sowa – poseł RP – Nowoczesna
Grzegorz Filipek – Przewodniczący Nowoczesna Małopolskie
Artur Buszek – Nowoczesna