To nie jest wycieczka! wspólna zbiórka dla Ukrainy

PL

Śpiwór, karimata, powerbank – są to fajne rzeczy do wycieczki, do podróży, do przygody. Ale wojna w Ukrainie trwa. Ludzie są pozostawieni bez prądu i ogrzewania. Tylko wyobraź sobie, że Twój śpiwór może uratować komuś życie. Że powerbank może pomóc komuś pozostawać w kontakcie z rodziną i dać znać, że żyje.

Dlatego Koalicja Otwarty Kraków organizuje zbiórkę tych trzech przedmiotów. Pomogą one nadchodzącą zimą tym, którzy postanowili się zostać w Ukrainie. Dary będą wysłane przede wszystkim do Charkowa, Mikołajowa, w Chersoński obwód, ale również do innych miejsc, gdzie ludzie tego będą potrzebować.

Nasz cel – zebrać co najmniej 4000 śpiworów oraz ile się da karimat i powerbanków.

Przynieść dary można pod takimi adresami:
UkrArtHub, ul.Garbarska 2 – poniedziałek-piątek, z 10:00 do 18:00;
Misja Słowiańska w Europie, ul.Berka Joselewicza 21/2 – poniedziałek-piątek, z 10:00 do 18:00.

Nie masz możliwości przynieść rzeczy, a chciałbyś się dołączyć? Tu są dane do przelewu:
Odbiorca: Fundacja Instytut Polska-Ukraina
Numer konta: 61 1600 1013 1893 2582 5000 0002
W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na wsparcie zbiórki „To nie jest wycieczka”

Zbiórka została zainicjowana przez Fundację Instytut Polska-Ukraina, Fundację Widowisk Masowych, Fundację Aktywna Integracja i Misję Słowiańską w Europie za wsparcia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Miasta Krakowa.

Możesz również dołączyć do nas i zorganizować zbiórkę rzeczy w swojej dzielnicy lub organizacji. By dołączyć albo przekazać większe dary, napisz na maila: [email protected].

UA

Спальник, каремат, павербанк – це речі, які знадобляться для поїздки, подорожі та пригоди. Але війна в Україні триває. Люди живуть без електрики та опалення. Тільки уяви собі, що твій спальник може врятувати комусь життя! Що павербанк може комусь допомогти залишатися в контакті з родиною і повідомити про те, що живий.

Тому коаліція Otwarty Kraków вирішила організувати збір цих трьох речей. Взимку вони допоможуть тим, хто вирішив залишатися в Україні. Допомогу перш за все ми будемо надсилати до Харкова, Миколаєва та в Херсонську область, але також і до інших місць, де люди її потребуватимуть.

Наша мета – зібрати щонайменше 4000 спальників і карематів, а також скільки вдасться павербанків.

Принести речі можна на такі адреси:
UkrArtHub, ul.Garbarska 2 – з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 18:00;
Misja Słowiańska w Europie, ul.Berka Joselewicza 21/2 – з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 18:00.

У тебе немає можливості принести речі, але ти хотів би долучитися? Тут дані для переказу:
Отримувач: Fundacja Instytut Polska-Ukraina
Номер рахунку: 61 1600 1013 1893 2582 5000 0002
У назві переказу просимо вказати: Darowizna na wsparcie zbiórki „To nie jest wycieczka”

Збір ініціювали Fundacja Instytut Polska-Ukraina, Fundacja Widowisk Masowych, Fundacja Aktywna Integracja i Misja Słowiańska w Europie за підтримки Відділу соціальної політики та охорони здоров’я міста Краків.

Також можеш долучитися до нас та організувати збір речей у своєму районі чи організації. Щоб долучитися чи передати більші речі, напиши на електронну пошту: [email protected].

EN

Sleeping bag, karemat, power bank – these are things that will be needed for a trip or an adventure. But the war in Ukraine is still going on. People live without electricity and heating. Just imagine that your sleeping bag can save someone’s life! That a power bank can help someone stay in touch with their family and let them know they are alive.

That`s why Koalicja Otwarty Kraków decided to organize a collection of these three items. In winter, they will help those who decided to stay in Ukraine. First of all, we will send aid to Kharkiv, Mykolaiv and the Kherson region, but also to other places where people will need it.

Our goal is to collect at least 4,000 sleeping bags and karemats, as well as as many power banks as possible.

You can bring things to the following addresses:
UkrArtHub, Garbarska str. 2 – monday-friday, 10:00-18:00;
Misja Słowiańska w Europie, Berka Joselewicza str. 21/2 – monday-friday, 10:00-18:00.

You can’t bring things, but you’d like to join? Here is the data for transfer:
Recipient: Fundacja Instytut Polska-Ukraina
Account number: 61 1600 1013 1893 2582 5000 0002
Please specify in the name of the transfer: Darowizna na wsparcie zbiórki „To nie jest wycieczka”

The collection was initiated by Instytut Polska-Ukraina Foundation, Widowisk Masowych Foundation, Aktywna Integracja Foundation and Misja Słowiańską w Europie with the support of the Department of Social Policy and Health Care of the City of Krakow.

You can also join us and organize a collection of things in your area or organization. To join or donate larger items, write to e-mail: [email protected].

Obejrzyj wydarzenie na Facebooku.