Oświadczenie Zarządu Regionu KOD Małopolska w sprawie kolejnych działań PiS na rzecz niszczenia niezawisłych sądów w Polsce

10 kwietnia 2018 roku z funkcji przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia została odwołana sędzia Beata Donhöffner-Grodzicka. Tego samego dnia odwołano jej zastępcę sędziego Łukasza Sajdaka. Obydwie decyzje pod pretekstem zmian organizacyjnych podjęła powołana na urząd prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przez ministra Ziobrę jego szkolna koleżanka sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Takiego rozwoju wydarzeń można było się spodziewać. W ostatnich miesiącach odwoływani są z funkcji w wymiarze sprawiedliwości sędziowie prawi, broniący godności zawodu i niezawisłości sędziowskiej. Zarówno sędzia Beata Donhöffner-Grodzicka, jak i sędzia Łukasz Sajdak stali na straży tych podstawowych dla sądownictwa wartości. Zdecydowanie, lecz w granicach obowiązującego prawa, upominali się o niezależność sądów łamaną przez sprzeczne z Konstytucją ustawodawstwo i podejmowane na jego podstawie decyzje personalne. Dla obecnej władzy okazało się to nie do zniesienia. Odwołanie obojga sędziów przez aktualnych decydentów należy uważać za honor i świadectwo doceniania ich roli w obronie wymiaru sprawiedliwości przed autorytarną władzą. Zarówno sędzia Donhöffner-Grodzicka, jak i sędzia Sajdak będą mogli z dumą spojrzeć w lustro – w przeciwieństwie do tych, którzy stoją za ich odwołaniem.