Wspierajmy Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne!

Na wschodnią granicę Polski wciąż są kierowani uchodźcy z krajów dotkniętych wojną, którymi bezlitośnie manipulują wspierani przez reżym Łukaszenki handlarze ludźmi. Wypychani w puszczę na progu UE, bez możliwości odwrotu, ludzie ci wciąż potrzebują naszej pomocy. Dlatego powstało Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, pomocy tej udzielające…

Jeżeli możesz wesprzeć POPH darowizną w formie materialnej lub pieniężnej, możesz to zrobić nie wyjeżdżając z Krakowa.  Zbędne ci rzeczy przydatne do przetrwania w lesie można przynosić do biura KOD w Krakowie ul. Blich 3/14 (w oficynie), we wtorki i czwartki w godzinach od 16. do 19.

Finansowo można wspierać akcję poprzez zrzutkę dostępną dzięki Fundacji Wolno Nam lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto tej Fundacji: nr konta 06 1870 1045 2078 1032 0026 0005

Więcej o POPH znajdziesz na jego fejsbuku a także na stronie zrzutki oraz na stronie Fundacji Wolno Nam.