Zmiana zawodu. Felieton Fryderyka Zolla (268)

Zmiana zawodu. Felieton Fryderyka Zolla (268)

Jeśli się komuś nie podoba, że z dnia na dzień zostaje przerzucony trzysta kilometrów od domu, chociaż ma małe dzieci w szkole albo starszych rodziców pod opieką, to może po prostu zmienić zawód. Ciekawe, czy autor tych słów, niejaki Duda, wie, ile kosztuje przygotowanie prokuratora do zawodu. Ciekawe też, czy pomyślał choć przez moment, ile państwo traci, gdy wykształcony, oddany swojej pracy prokurator zostaje praktycznie zmuszony do odejścia, bo poddano go mobbingowi. Tak czy owak, w tej ohydnej wypowiedzi Dudy nie ma ziarna prawdy. Wpis na listę adwokatów czy radców jest pod kontrolą wszechwładnego ministra „sprawiedliwości”. Odchodzący z zawodu prokurator ze stowarzyszenia „Lex super omnia” – stowarzyszenia prokuratorów, którzy chcą ocalić resztki godności tej profesji – może być pewny, że z woli ministra wpis zostanie mu odmówiony. Owszem, można się odwoływać do sądu, ale w kazamatach tegoż ministerstwa już tworzy się projekty, które odbiorą nam niezależne sądy i nadzieję na sprawiedliwość wolną od okowów cudzysłowu. Duda to wszystko zapewne wie, tylko mało go to obchodzi. Jego wypowiedź to taki periodyczny trybut wypłacany zwierzchnikom z Nowogrodzkiej na dowód, że prezydent zna swoje miejsce w szeregu. Potem Duda powie w innym kontekście, że nie podpisze niekonstytucyjnych ustaw (co pozostaje w niejasnym związku z procedowanym bezprawiem o mandatach). Jest to stwierdzenie na miarę jego zapewnień o niezłomności – albo wszelkich innych jego wypowiedzi. Można się zastanawiać, czy w ogóle warto komentować słowa Dudy, które ważą tyle, co tyrady wujka na weselu. W zasadzie nie warto, problem jedynie w tym, że ten człowiek administruje majestatem Rzeczypospolitej, a ów majestat upodobnia się do niego. I tak pogrążamy się wszyscy.

PS W dzisiejszym „Süddeutsche Zeitung” opublikowano artykuł o polskiej policji. Czyta się go jak doniesienia z bananowej dyktatury. Oto co stało się z naszym państwem – państwem nieogłoszonego oficjalnie, permanentnego stanu wyjątkowego.


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!