Skład Zarządu Regionu KOD-Małopolska

Danuta Czechmanowska – Przewodnicząca

 

Fryderyk Zoll – Wiceprzewodniczący

 

Tadeusz Kuś – Wiceprzewodniczący

 

Bartłomiej Swaczyna – Sekretarz

 

Beata Kwiatkowska – Skarbnik

 

Przemysław Lewandowski – Członek Zarządu Regionu ds. Grup Lokalnych

 

Michał Grzemowski – Członek Zarządu