Zaraz, który to już rok? Felieton Marcina Nowaka (56)

Felieton Marcina Nowaka

Łączy nas nie tylko ta chwila i ten moment, ale i to miejsce – ta niebieska kropka.

W naszej rachubie czasu mija właśnie rok 2021. Niektórzy podążają za nami z dwutygodniowym opóźnieniem. Z ich punktu widzenia to my wybiegamy w przyszłość. Dla części ludzkiej populacji trwa właśnie rok 1443. Dla innej jesteśmy w roku 5782 lub w 4719. Dla Majów byłby to – według długiej rachuby czasu – okres oznaczony jako 13.0.9.2.17.

Mimo tych różnic łączy nas ta chwila i ten moment – łączy nas wszystkich bez wyjątku, niezależnie od tego, czy na zegarach widzimy godzinę 11:00, 5:07, 7:28 lub 21:43, czy słońce wschodzi, jest w zenicie lub skryło się głęboko pod horyzont.

Wszyscy spotykamy się w tej właśnie chwili, w tym właśnie momencie, bez względu na dzielącą nas odległość.

Wszystkich dotykają konsekwencje planetarnych wydarzeń. Łączy nas nie tylko ta chwila i ten moment, ale i to miejsce – ta niebieska kropka.


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!