Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Protest przeciw ideologizacji edukacji i nauki [KRAKÓW]

17 czerwca 2021 o godz. 18:00 19:00

17 czerwca w Krakowie odbędzie się manifestacja pt. „Ciemność widzę… Przeciwko ideologizacji edukacji i nauki”. Organizatorami protestu są organizacje obywatelskie, związki zawodowe nauczycieli i pracowników nauki oraz partie polityczne. Będziemy demonstrować przeciw wprowadzaniu przez władze Ministerstwa Edukacji i Nauki w mury szkół i uczelni treści nie opartych na wiedzy naukowej przeciw naciskom na naukowców i edukatorów, przeciw próbom przejmowania uczelni i tworzeniu nowych, ideo-logicznych szkół.W ostatnich miesiącach nabiera rozpędu rządowy program wytwarzania nowych, skrajnie konserwatywnych i sprzyjających obecnej władzy elit. Powoływane są nowe uczelnie (np. Collegium Intermarium pod patronatem Ordo Iuris), a w wielu już działających mają miejsce próby ich przejmowania i pozbywania się niewygodnych pracowników. Najbardziej znane wydarzenia tego typu mają miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zastraszanie niepokornych intelektualistów stało się na tej uczelni normą.
Celem działań podejmowanych przez władzę MEiN jest budowanie alternatywnego, narodowokatolickiego, wykluczającego świata nauki i edukacji. Narzędziem do realizacji tego celu jest właśnie powoływanie nowych, ideologicznych uczelni czy instytucji badawczych takich jak Narodowy Program Kopernikański, który ma stanowić przeciwwagę dla Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Organizatorzy manifestacji chcą także zaprotestować przeciwko manipulowaniu finansowaniem polskiej nauki i edukacji w celu karania krytyków obecnej władzy i wzmacniania własnych nominatów.
Kolejnym ważnym elementem agendy planowanego wydarzenia będzie protest przeciwko budowaniu przez obecną władzę obrazu polskiego świata edukacji i nauki jako przestrzeni opanowanej przez złowrogie ideologie i pełne patologii, przeciwko dzieleniu świata ludzi edukacji i nauki,nastawianiu reszty społeczeństwa przeciwko nim przez deprecjonowanie wiedzy naukowej lub stawianie jej na równi z przekonaniami religijnymi czy ideologicznymi. Nie zapominamy także o wypowiedziach i działaniach obecnie rządzących, które osłabiają naszą pozycję oraz uczestnictwo w Unii Europejskiej, który jest kluczowy dla rozwoju edukacji i nauki.
Będziemy się domagać prawdziwej debaty na temat przyszłości polskiej edukacji, nauki i stworzenia nowoczesnej, europejskiej wizji jej przyszłości w najbliższych dziesięcioleciach, zwiększenia nakładów na edukację i naukę oraz zaprzestania ideologizacji nauczania na wszystkich jego szczeblach.
Protest odbędzie się 17 czerwca 2021 r. pod Muzeum Narodowym w Krakowie, o godzinie 18.00.

Współorganizatorzy:
Inicjatywa Wolna Nauka,
Komitet Obrony Demokracji ,
Protest z wykrzyknikiem,
Akademicki Komitet Protestacyjny
Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna
Inicjatywa Pracownicza UP
Inicjatywa Pracownicza UJ
Akcja Europa
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Platforma Obywatelska
Zieloni
Inicjatywa Polska
Nowa Lewica
Razem
Polska2050,
PPS

Plac przed Muzeum Narodowym

3 maja 1
Kraków, Poland
+ Google Map