Wieści z Walnego Zebrania Delegatów

Wieści z Walnego Zebrania Delegatów

Informacje i zdjęcia z Walnego Zebrania Delegatów w Toruniu
Niech żyje KOD!

Dzisiejsze obrady zakończyły się sukcesem. Mamy nowy Zarząd Główny, który może działać mając pełną demokratyczną legitymację.

Nie zabrakło małopolskich akcentów: Dominika Jaźwiecka jest naszym pierwszym małopolskim członkiem ZG, którego do tej pory brakowało.
Elżbieta Pytlarz, która przewodziła Komisji Rewizyjnej wykonała olbrzymią pracę, powszechnie tu uznaną. Bartłomiej Swaczyna podniósł rangę Małopolan w wyborach do ZG.

Przewodniczącym został Krzysztof Łoziński (przepraszam GW za pożyczenie zdjęcia)

Nowy Zarząd

Gratulacje dla naszej Dominiki

Mamy nowy Sąd Koleżeński

Mamy też nową Komisję Rewizyjną:

  1. Agnieszka Bizuga
  2. Dagmara Dłużniewska
  3. Michał Klementowski
  4. Piotr Pietrusiński
  5. Bożena Powaga

Tak wyglądają:

Tak Pisze Danuta Fijałło Czechmanowska, przewodnicząca ZR Małopolska

Wracamy do Krakowa po Walnym. Komitet Obrony Demokracji ma nowe władze. Małopolska ma swoją przedstawicielkę w Zarządzie Głównym, Dominika Jaźwiecka. To nasz wspólny sukces. Gratulacje dla Dominiki i całego KOD Małopolska 🙂
Oceniam Zjazd pozytywnie. Ufam, że współpraca z nowym Zarządem Głównym będzie dobra. Siłą KODu są Regiony, nasz należy do czołówki, a to zobowiązuje 🙂 Najważniejszym wydarzeniem w tym miesiącu jest zorganizowanie święto 4 czerwca (Plac Wolnica , godzina 16.00), opracowanie planu wyjazdów do powiatów (spotkanie organizacyjne 30 czerwca godzina 19.00, biuro KOD) oraz organizacja lokalnych grup krakowskich (terminy zostaną ogłoszone w osobnym poście oraz smsami).
W dniu 1 czerwca Zarząd KOD Małopolska będzie obradował w Gorlicach. Posiedzenie Zarządu zostanie połączone ze spotkaniem z członkami Grupy Lokalnej Nowy Sącz.
Zapraszam Państwa do biura KOD, które jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 13.00 do 19.00. Od czwartku mamy do dyspozycji drukarkę. Jeżeli chcieliby Państwo wspomóc KOD ryzą papieru A-4, A-3, to serdecznie namawiam.
W biurze można napić się dobrej kawy, przeczytać gazety z innych regionów oraz wypożyczyć książki.
Podczas naszej wizyty w Toruniu znaleźliśmy kaczorka skarbonkę. Został uprowadzony do Krakowa. Do zobaczenia w biurze.