Uchwała Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD Małopolskie ws. Marszu Tysiąca Tóg

Uchwała Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD Małopolskie ws. Marszu Tysiąca Tóg

My, członkowie KOD Region Małopolskie, uczestnicząc w Regionalnym Walnym Zebraniu, wyrażamy poparcie dla dzisiejszego Marszu Tysiąca Tóg. Toga jest symbolem godności i niezależności zawodów prawniczych. Ma budzić szacunek, ale i przekonanie, że zapadające w imieniu Rzeczypospolitej rozstrzygnięcia ludzkich spraw odpowiadają prawu, a nie interesom władzy dążącej do utrwalenia swojej pozycji. Marsz Tysiąca Tóg jest skierowany przeciwko ustawie kagańcowej, która znosi niezależność sądownictwa. Wzywamy polski parlament do odrzucenia tej ustawy. Wzywamy obywateli do protestów przeciwko niszczeniu niezależnej władzy sądowniczej i wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do łamania niezawisłości sędziów zamiast do poprawy sprawności działania sądownictwa. Komitet Obrony Demokracji będzie nadal stał na straży trójpodziału władz jako nieodzownego warunku istnienia państwa prawa i demokracji.