Tydzień państwa prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim 14 – 18 stycznia 2019 r.

Tydzień państwa prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim 14 – 18 stycznia 2019 r.

W dniu 29 grudnia 1989 zasada państwa prawa została po raz pierwszy wpisana do polskiej Konstytucji. Inicjatorzy tej zmiany uważali, że będzie miała ona istotne znaczenie dla przekształcenia PRL w konstytucyjne demokratyczne państwo prawa. W istocie stwierdzenie, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym zmieniło w sposób zasadniczy ustrój Państwa, a następnie cały system prawny. Obecnie wiele elementów państwa prawnego jest jednak kwestionowanych. Chcemy w związku z tym postawić kilka pytań i odpowiedzi wychodzących poza kursowy wykład o państwie prawa. Czy na kształtowanie się tej zasady miała i ma wpływ polska kultura prawna? Czy idea rządów prawa jest konieczna dla funkcjonowania demokratycznego państwa? Na czym polega polski spór o państwo prawa? W jaki sposób współcześnie zmienia się idea rządów prawa w innych państwa i w Unii Europejskiej? Jakie znaczenie rządy prawa mają dla prawa karnego, cywilnego i administracyjnego? Innymi słowy czy jest to zasada istotna dla każdego z nas?

Prof. Andrzej Grabowski:
Teoria konstytucyjnego państwa prawa: zmiana paradygmatu?
14.01. 2019 godz. 18.30 – 20.00 ul. Olszewskiego 2, s. 223
Prof. Piotr Tuleja:
Czy państwo prawa to konieczny element państwa demokratycznego ? Czy w Polsce toczy się rzeczywisty spór o ideę rządów prawa?
15.01.2019 godz. 16.00 – 17.30 ul. Olszewskiego 2, s. 219
Prof. Sławomir Dudzik:
Ochrona praworządności w porządku prawnym Unii Europejskiej
15.01.2019 godz. 17.30 – 18.30 ul. Olszewskiego 2, s. 219
Prof. Mirosław Stec:
Czy decentralizacja jest ustrojową zasadą demokratycznego państwa prawnego?
16.01.2019 godz. 18.30 – 20.00 ul. Olszewskiego 2, s. 223
Prof. Włodzimierz Wróbel :
Ściąć go! Czyli o Kowalskim w krainie populizmu penalnego i w państwie prawa.
17.01.2019 godz. 18.30 – 20.00, ul. Olszewskiego 2, s. 223
Prof. Fryderyk Zoll:
Czy prawo cywilne może spełniać swoją rolę bez państwa prawa?
25.01.2019 godz. 17.00:- 19:30 ul. Bracka 12, s. 203