TKD – spotkanie z Edwardem Nowakiem

TKD - spotkanie z Edwardem Nowakiem

W dniu 22 marca 2017 roku Gościem Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego KOD był Edward Nowak.
Lista działań i osiągnięć naszego Gościa w sferze ekonomicznej, gospodarczej i społecznej jest imponująca. Edward Nowak to działacz NSZZ „Solidarność”, przywódca strajków – represjonowany i więziony za swoją działalność w latach 1981-1983 a w wolnej Polsce współpracownik Leszka Balcerowicza, Poseł na Sejm, Wiceminister Gospodarki – między innymi pomysłodawca Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dzisiaj aktywny działacz społeczny, członek KOD, chętny do pracy i spotkań z ludźmi.
Spotkanie Edward Nowak rozpoczął od krótkiego wspomnienia z działań w „Solidarności”. Opowiedział o udziale we współtworzeniu Planu Naprawy Finansów i Gospodarki – zwanym „Planem Balcerowicza”, o niespodziewanym powołaniu na stanowisko Wiceministra Gospodarki i innych rodzajach swojej bogatej aktywności.
Podkreślił, że w każdym tym działaniu niezbędna była determinacja, ale przede wszystkim jasne określenie celów, dokładnie wytyczony plan i dbałość o sprawy ludzi. Nawiązał do obecnej sytuacji i naszkicował wizje naszych przyszłych-najważniejszych zadań :
-przygotowania do Wyborów Samorządowych ,
-tworzenia platformy porozumienia pomiędzy ugrupowaniami i partiami opozycyjnymi ,
-stworzenia procedur pomocy dla osób represjonowanych przez „dobrą zmianę”
-edukacji społeczeństwa,
Następnie , zgodnie z nową formułą spotkań Klubu, był czas w trakcie którego uczestnicy spotkania zadawali Gościowi pytania dotyczące nurtujących ich problemów, bieżącej sytuacji w KOD, gospodarki i ekonomii, pomysłów na wygranie wyborów i pokonanie „złej zmiany” oraz sytuacji KOD po zwycięstwie opozycji.
Ostatnią częścią spotkania była swobodna wymiana myśli, opinii, pomysłów i wspólnych doświadczeń.
Spotkanie przebiegało w prawdziwie serdecznej atmosferze, co było przede wszystkim zasługą bezpośredniości, optymizmu i przyjaznego nastawienia naszego Gościa do ludzi.
Dziękujemy wszystkim i zapraszamy na spotkanie kwietniowe, które – mamy nadzieję – będzie dotyczyło wyborów samorządowych.

JK
foto JB <klik>