TAK dla odwołania kurator oświaty Barbary Nowak

TAK dla odwołania kurator oświaty Barbary Nowak

Nie ma naszej zgody na ksenofobię i polityczną indoktrynację w szkołach!

Nie ma zgody aby osoba nadzorująca edukacje naszych dzieci, głosiła wypowiedzi prowadzące do agresji! Dlatego wspólnie Nowoczesna Małopolskie KOD_Małopolskie i Platforma Obywatelska – Małopolska wnioskujemy o odwołanie pani kurator z pełnionej funkcji.

Jeżeli popierasz – podpisz się pod wnioskiem on-line:

 https://goo.gl/pB8BWN

lub na papierowym formularzu w naszym biurze:
KOD Małopolska ul. Kościuszki 74/13 w Krakowie tel. 729 055 220 (czynne od 13.00 do 19.00 pon.-piątek)

Podpisać się można także w:

Nowoczesna Kraków ul. Św. Marka 7-9/1 w Krakowie

lub

Biuro Senatora Bogdana Klicha i Platformy Obywatelskiej , ul. Karmelicka 32 (oficyna I piętro) 667 511 225 (czynne od 9.00 do 16.00 od pon. do piątku),

Podpisz i udostępnij!

Kurator oświaty jako urzędnik, który w imieniu wojewody sprawuje nadzór na placówkami edukacyjnymi, realizując politykę oświatową państwa, powinien cechować się nieskazitelną opinią i być wzorem dla grona pedagogicznego i uczniów. Do jego zadań zgodnie z ustawą należy również współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej.

Wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak na portalu społecznościowym Twitter z 24 lutego 2018 roku: „Zawalczmy o Prawdę wśród młodych Żydów! Po pierwsze: po obozie Auschwitz powinni odprowadzać TYLKO POLSCY LICENCJONOWANI przez IPN Przewodnicy! Dziś obca, a nie Polska narracja króluje w Auschwitz! Czas z tym skończyć!” (pisownia oryginalna), jest skandalicznym przejawem ksenofobii, która nie przystoi osobie pełniącej to stanowisko. Wojewódzki kurator oświaty jako osoba publiczna musi ponosić odpowiedzialność za swoje słowa, zwłaszcza gdy mogą one prowadzić do czynnej napaści. Zaledwie tydzień po wpisie Barbary Nowak poszkodowany został obywatel Włoch, badacz historii Holocaustu i przewodnik m.in. po obozie zagłady w Auschwitz. Na drzwiach jego mieszkania nieznani sprawcy narysowali gwiazdę Dawida oraz napis „Polska dla Polaków”, a na ścianie obok – „Auswitz for Poland guide!!”. Ponieważ jest to pierwsze zdarzenie tego typu, a drugi z cytowanych napisów nawiązuje wprost do wypowiedzi kurator oświaty, nie ulega dla nas wątpliwości, że sprawcy inspirowali się tą właśnie wypowiedzią.

Działania i wypowiedzi Barbary Nowak już wielokrotnie w przeszłości budziły niesmak. Ostatni przypadek jaskrawo wskazuje, że małopolska kurator oświaty nie wypełnia postawionych przed nią w ustawie zadań związanych z przeciwdziałaniem patologii społecznej, a przez to nie nadaje się do sprawowania swojej funkcji. Barbarze Nowak, tu cytat, „marzy się Polska wolna od zachodniego lewactwa i rodzimych zaprzańców”, nam natomiast marzy się polska szkoła wolna od ksenofobicznej indoktrynacji.

Z uwagi na powyższe wnosimy o niezwłoczne odwołanie Barbary Nowak z pełnionego przez nią stanowiska małopolskiej kurator oświaty.