Spiszmy się dobrze? Felieton Pawła Grabskiego (3)

Spiszmy się dobrze? Felieton Pawła Grabskiego (3)

GUS opublikował internetowy kwestionariusz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Już przy wstępnej lekturze nasuwają się wątpliwości.

Pierwsza wątpliwość pojawia się przy logowaniu. Konto w aplikacji spisowej można sobie (lub komuś!) założyć, znając jego PESEL i nazwisko rodowe matki. Nie są to dane jakoś dramatycznie trudno dostępne – jeżeli ktoś mieszka w rodzinnych stronach, nazwisko rodowe jego matki znają wszyscy sąsiedzi, PESEL zaś można zdobyć choćby przy dowolnej umowie sprzedaży… Warto więc jak najszybciej założyć sobie konto, aby zdążyć przed ewentualnym „żartownisiem”, zwłaszcza że podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest nawet dwoma latami więzienia!

Jeśli już jednak bezpiecznie założymy sobie konto, otwiera się przed nami stosunkowo prosta aplikacja, dość poprawnie „prowadząca za rękę” przez kolejne serie pytań. Miejscami dziwi brak banalnych podpowiedzi, np. po podaniu PESEL-u aplikacja nie wybiera z niego daty urodzenia, tylko każe ją wpisywać samodzielnie. Niezbyt przyjazne są też występujące w wielu miejscach listy podpowiedzi. Niektóre z nich wymagają wyboru z listy (a np. Kraków występuje jako kilka delegatur – z głowy bym tego nie wpisał), w innych jest na samym końcu opcja „inne – podaj, jakie”. Jest to szczególnie dziwne, gdy z wyświetlonej w tekście listy wybieramy „inne” i w miejscu na wprowadzenie wyboru rozwija nam się kolejna lista, w której dopiero na końcu znajdujemy następną możliwość wyboru „inne”, co pozwala nam wpisać żądany niewystępujący na listach tekst. Problem taki dotyczy m.in. dodatkowej przynależności etnicznej, gdzie aby podać przynależność „europejska”, trzeba przejrzeć obie listy aż do końca.

Za plus trzeba uznać obecność na listach „wewnętrznych” tożsamości etnicznych: śląskiej i kaszubskiej – być może zostały uzupełnione, bo czytałem o ich braku.

Pozostaje więc wypełnić formularz i mieć nadzieję, że nasze dane osobowe nie pojawią się wkrótce na czarnym rynku sieci obok numeru telefonu Marka Zuckerberga…


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!