Sędziowie potrzebują wsparcia. Felieton Fryderyka Zolla (275)

Sędziowie potrzebują wsparcia. Felieton Fryderyka Zolla (275)

W początkach rządów PiS‑u atak na wymiar sprawiedliwości był szokiem dla nas wszystkich. Łańcuchem świateł otaczaliśmy budynki sądów i zapewnialiśmy, że będziemy trwać w ich obronie, nie przeczuwając, jak daleko ta władza się posunie.

Potem nadeszło prześladowanie sędziów. Jako KOD‑erzy jeździliśmy na ich rozprawy, by patrząc w oczy nasłanym przez Ziobrę rzecznikom dyscyplinarnym, wspierać osoby szykanowane za wierność sędziowskiemu przyrzeczeniu. Można było wtedy pomyśleć, że przeniesiono nas w lata pięćdziesiąte. To jednak był tylko wstęp. Nękania dyscyplinarne sędziów, odsuwanie ich od wykonywania zawodu były początkiem dalszych szykan za pośrednictwem prokuratorów posłusznych władzy oraz dyscyplinarnej pseudoizby Sądu Najwyższego. Wobec sędzi Morawiec, wobec sędziego Tulei zastosowano sfingowane postępowania karne, aby ich zniszczyć jako sędziów i jako obywateli. A chociaż wszyscy niezależni sędziowie, którzy dochowali wierności Konstytucji, niewątpliwie zapiszą się w polskiej historii jako bohaterowie, teraz potrzebują naszej pomocy. My, wolni obywatele Rzeczypospolitej, musimy wywiązać się z obietnicy wspierania tych sędziów i prokuratorów, którzy nie lękali się sprzeciwić państwowemu bezprawiu. Nasz protest nie może wygasnąć, dopóki trwają rządy bezprawia w Polsce.


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.

Tekst wart skomentowania? Napisz do redakcji!