Relacja z warsztatów na temat ustawy antyterrorystycznej

Relacja z warsztatów na temat ustawy antyterrorystycznej

Z pewnym opóźnieniem, ale w końcu 🙂

Michał Usarz – dziękujemy za relację.

 

Kraków 27 czerwca 2016 r.

Małopolski Instytut Samorządy Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a

Warsztaty – Bezpieczeństwo czy wolność

RELACJA

Wstęp

Współczesny terroryzm jest zjawiskiem o charakterze globalnym, występuje na każdym kontynencie, a zamachy terrorystyczne przeprowadzane są również blisko naszych granic. Zróżnicowane są zarówno źródła terroryzmu, a także organizacja, cele i motywacja sprawców. Mamy do czynienia z regionalnymi i globalnymi organizacjami, w których występują rozmaite sieci powiązań, ale również pojedynczymi osobami – samotnymi wilkami. W odpowiedzi na zjawisko terroryzmu, w sobotę 2 lipca, weszła w życie ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Nowe prawo ma kompleksowo regulować działania organów państwowych w zwalczaniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym1 . Przy rozważaniu regulacji antyterrorystycznych powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebujemy nowych przepisów, a jeśli tak, to jak powinny być skonstruowane? Czy poprzednie rozwiązania nie dawały nam dostatecznej gwarancji bezpieczeństwa, czy nowe będą skuteczne? Następnym zagadnieniem związanym prawodawstwem antyterrorystycznym, jest jego stosunek do naszych praw i wolności. Czy nowe prawo je ogranicza? Jeżeli tak, to, w jakim celu i w jaki sposób? Czy ograniczając nasze swobody w imię bezpieczeństwa, rzeczywiście będziemy bardziej bezpieczni? Szczególnie dzisiaj, kiedy uwzględnimy obecną sytuację polityczną – niestosowanie się egzekutywy to wyroków TK i paraliż tej instytucji, wątpliwe konstytucyjnie ustawy, Brexit i kryzys UE, falę migracji – zauważymy, że gwarancje zachowania i przestrzegania naszych praw i wolności, są mniej pewne niż były wczoraj. Czy przypadkiem, mniej lub bardziej świadomie, nie zaczynamy budować sobie policyjnego państwa? Z tymi zagadnieniami postanowiła zmierzyć się grupa KOD Edukacja Małopolska, organizując warsztaty – Bezpieczeństwo czy wolność. Warsztaty miały za zadanie zaznajomić uczestników z ustawą o działaniach antyterrorystycznych. Przybliżyć kluczowe zapisy ustawy w ich relacji do prawa konstytucyjnego, obywatelskich praw i wolności, a także jawności i przejrzystości ich stosowania… (Dalszy ciąg w dokumencie tutaj <klik>)