Relacja – Otwarte spotkanie sympatyków i działaczy KOD

Relacja - Otwarte spotkanie sympatyków i działaczy KOD

Otwarte spotkanie sympatyków i działaczy KOD

19.05.2016 r. odbyło się kolejne Otwarte spotkanie sympatyków i działaczy KOD grupy Oświęcim_Chrzanów.

Na spotkaniu przedstawiono Bieżące działania KOD Oświęcim-Chrzanów:

  1. 17 maja 2016 r.: spotkanie z prezydentem miasta Oświęcim p. Januszem Chwierutem: dot. m.in. możliwości najmu lokalu po biurze poselskim p. Beaty Szydło (ul. Śniadeckiego 21) na działalność naszego stowarzyszenia, manifestacji 4 czerwca, zabezpieczenia technicznego manifestacji, informacji w lokalnych mediach.
  2. Zaproszenie przedstawicieli partii na nasze spotkanie 17 maja 2016 r. (nie przyszedł nikt z zaproszonych).
  3. 17 maja 2016 r.: spotkanie zamknięte grupy KOD: ustalono zakres działań na najbliższy okres, w tym m.in.: udział w „Ekomajówce” 22 maja (niedziela) organizowanej przez UM Oświęcim, zakup parasoli oraz koszulek kodowskich, hasło manifestacji „Wolność – rozumiem, kocham” 4 czerwca (sobota, pl. Pokoju, godz. 16.00) oraz wstępny program, wyjazd przedstawicieli na spotkanie Zarządu KOD Małopolska.
  4. 18 maja 2016 r.: spotkanie naszych przedstawicieli na Zarządzie KOD Małopolska: wystosowano wniosek o kwotę 2.000, 00 zł na manifestację, wniosek o lokal w Oświęcimiu, nawiązano współpracę z KOD Nowy Sącz/ Gorlice.
  5. 19 maja 2016 r.: Spotkanie otwarte KOD Oświęcim-Chrzanów: przekazano bieżące ustalenia, zebrano zapisy i pieniądze na koszulki i parasole, zebrano datki w kwocie 180 zł, ponadto kilku członków udzieliło wywiadu „Przełomowi Chrzanowskiemu”. Na spotkanie przybyły także dwie osoby KOD z Tychów oraz jedna z Kęt, pojawiło się kilka nowych osób.
  6. 19/20 maja 2016 r.: projektowanie ulotek na manifestacje 4 czerwca, zamawianie balonów, przypinek, koszulek i parasoli, zgłoszenie udziału w „Ekomajówce”.
  7. Ustalono termin kolejnego spotkania dotyczącego głównie przygotowań do manifestacji 04. czerwca „Wolność – rozumiem, kocham” – Spotkanie odbędzie się 25.05.2016 r.

Przypominamy i zapraszamy:

25 maja 2016 r.(środa), godz. 18.00 restauracja „Meksykańska” – spotkanie otwarte KOD Oświęcim-Chrzanów
< klik >