Raport z Obywatelskiej Kontroli Wyborów w Małopolsce

Raport z Obywatelskiej Kontroli Wyborów w Małopolsce

Komitet Obrony Demokracji w Małopolsce w ramach ogólnopolskiego projektu Obywatelska Kontrola Wyborów obserwował wybory samorządowe w 2018 r. w województwie małopolskim. Poniżej znajduje się raport z tego przedsięwzięcia. Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu obserwacyjnym zostały zobrazowane wykresami znajdującymi się w załączniku do raportu.

 

OKW w Małopolsce – raport z obserwacji wyborów samorządowych 2018

OKW w Małopolsce – załącznik do raportu z obserwacji wyborów samorządowych 2018

 

Fundacja Batorego opublikowała raport obejmujący całą Polskę, do którego wykorzystano dane zebrane w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów:

http://www.batory.org.pl/