Pustka. Felieton Fryderyka Zolla (132)

Pustka. Felieton Fryderyka Zolla (132)

27.03.2020

Wczoraj musiałem być w Krakowie. Przepiękne miasto, całkowicie wymarłe. Co chwilę przejeżdża policja i przez megafon wzywa do pozostania w domu. W tych dniach przypada szczyt kampanii wyborczej – czas, w którym kandydaci zwykle spotykają z wyborcami i przekonują ich do swoich programów. Minister Błaszczak oświadczył ostatnio (jak donosi „Gazeta Wyborcza”), że prezydent Duda też nie może prowadzić kampanii i dlatego zasady są równe dla wszystkich. Pomijając już fałsz tego spostrzeżenia – Duda jako jedyny systematycznie walczy o głosy, wykorzystując sprawowany przez siebie urząd – trzeba stwierdzić, że nawet gdyby sytuacja obecnego prezydenta była faktycznie taka sama jak innych kandydatów, żadne wybory nie mogą się odbyć. Demokracja wymaga, aby w trakcie kampanii kandydaci mogli się prezentować z pełną swobodą, poglądy mogły się ucierać, a wyborcy mogli spokojnie rozważyć wszystkie konsekwencje swojej decyzji, zamiast kierować się strachem przed zarazą. Bez możliwości prowadzenia kampanii nie ma możliwości demokratycznych wyborów. Będą one farsą. Sytuacja jednak coraz bardziej się zapętla. Forsowanie wyborów jest w tych okolicznościach przestępstwem. Przestępstwa dopuszczają się także ci, którzy na różnych szczeblach będą te wybory organizować. Organizując je, możemy całej Europie zafundować wznowę epidemii, o ile koronawirus do maja trochę odpuści. Będzie to miało potężne następstwa ekonomiczne i społeczne, a także wywoła nierozwiązywalny spór dotyczący samego państwa, bo jest oczywiste, że wyniku wyborów 10 maja nie będzie można uznać, a każdy, kto w ich rezultacie zechce sprawować urząd Prezydenta RP, będzie tylko uzurpatorem. Dla Kaczyńskiego władza oznacza gotowość na wszystko: na chorobę i cierpienie obywateli, na katastrofę gospodarczą spowodowaną przez przedłużającą się epidemię, na długotrwałą izolację Polski i podważenie prawomocności wszelkich instytucji państwowych. Jesteśmy świadkami przygotowań do całkowitej dewastacji państwa. Jeszcze czas, żeby się zatrzymać.


Felieton jest wyrazem opinii autora. Nie prezentuje stanowiska ZR Małopolskie KOD.