Przekazanie listu do konsulatu USA w Krakowie

Przekazanie listu do konsulatu USA w Krakowie

Szanowni i Drodzy KODerzy i KODerki,

W związku z wizytą w Krakowie delegacji amerykańskich senatorów, Komitet Obrony Demokracji przekazał dziś do Konsulatu USA w Krakowie, na ręce Konsula Generalnego p. Waltera Braunohlera list i znaczki KOD – w dowód solidarności i poszanowania wspólnych wartości: demokracji i swobód obywatelskich.

List