Protesty [Olkusz]

Protesty [Olkusz]

Liderkami protestów w powiecie olkuskim są młode osoby, uczennice liceum. KOD zapewnia pomoc sprzętową (nagłośnienie), organizacyjną (w zakresie planowania i przebiegu protestów) oraz formalną (kontakty z władzami w tym policją, ZAiKS itp.). W tych protestach uczestniczymy nie mniej licznie niż w poprzednich, ale tym razem to nie my je inicjujemy i decydujemy o szczegółach przebiegu. Wspieramy inicjatywy młodych ludzi dla których to pierwszy w życiu przejaw zewnętrznej działalności. Do tej pory na terenie powiatu protesty odbywały się w Olkuszu i Wolbromiu. Szykowane są następne.

Autor zdjęć Grzegorz Przetakiewicz https://www.facebook.com/Grzeg.Przetak