Petycja: Żądamy przywrócenia Sędziów…

Petycja: Żądamy przywrócenia Sędziów...

Żądanie OBYWATELI przywrócenia Sędziów: Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

My, Adwokaci, Radcowie Prawni, Prokuratorzy, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i nieprawniczych – Obywatele, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej.
Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów:
– sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I – instancyjnego),
– sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).

Tylko w ten sposób cofnięte zostaną skutki bezpodstawnych decyzji naruszających niezawisłość wspomnianych sędziów, gwarantowaną przez Konstytucję RP oraz zapewnione zostanie obywatelom prawo do szybkiego i rzetelnego procesu.

ORGANIZATORZY PROSZĄ O PODPISY ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, PROKURATORÓW, PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW PRAWNICZNYCH I NIEPRAWNICZYCH – OBYWATELI.

PODPISZ PETYCJĘ!