Nacjonalizm to nie Patriotyzm!

Nacjonalizm to nie Patriotyzm!

Marsz przeciwko faszyzacji Polski, przeciwko językowi nienawiści promowanemu przez rządzących dziś Polską aparatczyków, przeciwko nietolerancji i braku reakcji, a wręcz […]