Oświadczenie ZR w sprawie strajku nauczycieli

Oświadczenie ZR w sprawie strajku nauczycieli

Jako Zarząd Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji wyrażamy poparcie dla trwającego protestu nauczycieli. Uważamy, że realizacja postulatu zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli jest niezbędna nie tylko ze względu na konieczność zapewnienia elementarnej godności pracy w zawodzie, ale również ze względu na pogarszający się dostęp do nauki oraz pogorszenie jej jakości, wynikające z braków kadrowych oraz przepracowania nauczycieli zmuszonych do podejmowania pracy na więcej niż jednym etacie. Ponadto należy przypomnieć, że wprowadzane od 2015 r. zmiany w systemie edukacji doprowadziły do znaczącego pogorszenia  warunków pracy pracowników szkół  (np. pogłębienia problemu braku stanowisk pracy na terenie placówek ze względu na konieczność zamiany części pokojów nauczycielskich czy czytelni na sale dydaktyczne).

Choć oczywistym jest ciążący na Rządzie RP obowiązek troski o stan budżetu państwa, to dotychczasowa praktyka redystrybucji środków publicznych przede wszystkim według kryterium zysku politycznego partii rządzącej wskazuje, że argument odnoszący się do stanu finansów państwa jest stosowany instrumentalnie.

Ponieważ od rzetelnej edukacji uzależniona jest w najwyższym stopniu świadomość obywatelska dorastających pokoleń, w tym również ich wiedza na temat reguł praworządności oraz mechanizmów władzy i jej kontroli w państwie prawa, uznajemy za konieczne powszechne wsparcie trwającego protestu nauczycieli.

 

Uchwała: link do uchwały [kliknij]