Oświadczenie ZR Małopolskie ws. manifestacji przeciwników Andrzeja Dudy w Rabce-Zdroju

Oświadczenie ZR Małopolskie ws. manifestacji przeciwników Andrzeja Dudy w Rabce-Zdroju

Zarząd Regionu Małopolskie KOD wskazuje na niewystarczające działania policji w związku z protestami wywołanymi obecnością Andrzeja Dudy w Rabce. Policja nie zapewniła protestującym odpowiedniej ochrony, początkowo nie reagując na agresywną postawę zwolenników kandydata Dudy, a następnie reagując nieadekwatnie do stwarzanego przez zwolenników kandydata Dudy zagrożenia. Ponadto policja – wbrew obowiązującemu prawu o zgromadzeniach spontanicznych – pouczała protestujących, jakoby ich protest był nielegalny.

Zarząd Regionu Małopolskie KOD domaga się, by pokojowe i zgodne z prawem protesty były chronione w sposób zapewniający ich uczestnikom bezpieczeństwo. Domagamy się także poinstruowania uczestniczących w takich wydarzeniach policjantów o treści prawa o zgromadzeniach.