Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie KOD ws. przeniesienia prok. Mariusza Krasonia

Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolskie KOD ws. przeniesienia prok. Mariusza Krasonia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIE KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI z dnia 8 lipca 2019

Prokurator Mariusz Krasoń, który publiczne występował w obronie niezależności sądów podczas manifestacji w 2017 r. oraz zainicjował przyjęcie przez Zgromadzenie Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie uchwały przeciwko pozbawianiu prokuratorów niezależności, został przez Zastępcę Prokuratora Generalnego oddelegowany na pół roku do Wrocławia. Odwołanie nastąpiło bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia, bez uwzględnienia sytuacji osobistej i zawodowej zainteresowanego, który w ten sposób został zmuszony do pracy w odległości niemal 300 km od miejsca zamieszkania.

Zarząd Regionu Małopolskie Komitetu Obrony Demokracji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu postępowania osób kierujących obecnie prokuraturą. Przeniesienie prok. Krasonia z Krakowa do Wrocławia, godzące w jego życie rodzinne, interpretujemy jako nieformalną karę za protesty w sprawie uczynienia z prokuratury narzędzia prowadzenia polityki i sprawowania władzy. Działania wobec prok. Krasonia, wzorowo wypełniającego swoje obowiązki – podobnie jak wobec wielu innych prokuratorów sprzeciwiających się podważaniu roli prokuratury jako służby w interesie całego społeczeństwa – są kolejnym przejawem naruszania przez rządzących zasad państwa prawa. Wykorzystywanie instytucji delegacji do zemsty na prokuratorze, który miał odwagę publicznie opisać naganne praktyki, to przejaw mobbingu i zasługuje na moralne potępienie, a w przyszłości na prawną odpowiedź.