Oświadczenie Zarządu Regionu Małopolska Komitetu Obrony Demokracji w sprawie przeniesienia sędziego Waldemara Żurka

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka publicznie oznajmiła zamiar przymusowego przeniesienia sędziego Waldemara Żurka z wydziału odwoławczego do wydziału rozpatrującego sprawy w pierwszej instancji, nie wskazując przy tym przekonujących powodów tej zmiany.

Zamiar ten należy zatem odczytywać jako chęć zastosowania szykany przez prezes powołaną przez ministra Ziobrę wobec sędziego znanego z bezkompromisowej walki o zachowanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Przykład ten pokazuje, jak wielką władzę nad sędziami nowe przepisy przyznały prezesowi sądu (a pośrednio faktycznie ministrowi sprawiedliwości, a więc politykowi) i jakie może to stanowić zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej.

Zarząd Regionu Małopolska Komitetu Obrony Demokracji wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk i wzywa do zaniechania przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

The statement of the Małopolska Board of the Committee for the Defence of Democracy on the planned transfer of Judge Waldemar Żurek

Dagmara Pawełczyk-Woicka, President of the District Court in Krakow, has announced her intention to coercively transfer Judge Waldemar Żurek from the Appellate Chamber to the Chamber of First Instance at the District Court, without stating any convincing reasons for doing so. Consequently, the announcement made by the president appointed by Minister of Justice Zbigniew Ziobro must be interpreted as the intention to persecute the judge known for his hardline struggle for the independence of the judiciary. This example shows how decisive a power the new regulations have given to the presidents of courts (and thereby to the Minister of Justice, who is a politician) and how great a threat it poses for the judiciary independence. The Małopolska Board of the Committee for the Defence of Democracy strongly condemns such practices and calls on the President to abandon the plan to transfer Judge Żurek from one chamber of the District Court in Krakow to another.