Oświadczenie zarządu Komitetu Obrony Demokracji ws. „lex TVN”

Oświadczenie zarządu Komitetu Obrony Demokracji ws. "lex TVN"

Komitet Obrony Demokracji uważa reasumpcję głosowania nad odroczeniem obrad Sejmu do dnia 2 września 2021 r. za bezprzykładne pogwałcenie prawa i standardów parlamentarnych przez obóz rządzący i osobiście przez marszałek Elżbietę Witek.

Powtórzenie głosowania niepomyślnego dla PiS poprzedzone bezprecedensowymi aktami korupcji politycznej jest formą zamachu stanu i dowodem upadku rządzących, którzy tracą w ten sposób moralne i prawne podstawy dalszego sprawowania władzy.

Wzywamy wszystkich polityków opozycji do podjęcia działań na rzecz jak najszybszego przeprowadzenia wyborów parlamentarnych.

Tylko pełna mobilizacja wszystkich Obywatelek i Obywateli, w tym opozycji parlamentarnej, może powstrzymać ostateczną degradację naszego państwa.

Zarząd główny Komitetu Obrony Demokracji

11.08.2021