Oświadczenie Zarządu Regionu KOD Małopolska w sprawie protestów przeciwko zniszczeniu niezależności Sądu Najwyższego

Zarząd Regionu KOD Małopolska popiera organizowane dzisiaj w wielu polskich miastach protesty przeciwko zniszczeniu niezależności Sądu Najwyższego przez niekonstytucyjne obniżenie wieku emerytalnego sędziów, które ma doprowadzić do pozbycia się sędziów niewygodnych i przejęcia Sądu Najwyższego przez autorytarną władzę PiS-u. Sędziów zmuszono do poddania się upokarzającej procedurze weryfikacji przez prezydenta Dudę. Bezprawnie skrócono konstytucyjnie zagwarantowaną kadencję pierwszej prezes SN. Wzywamy organy Unii Europejskiej do podjęcia skutecznych działań zapobiegających atakowi PiS-u na niezależność sądownictwa. Wyrażamy solidarność z sędziami broniącymi swojej niezawisłości.