Oświadczenie Zarządu KOD Region Małopolska w sprawie agresywnego wpisu radnego Ryszarda Majdzika

Oświadczenie Zarządu KOD Region Małopolska w sprawie agresywnego wpisu radnego Ryszarda Majdzika

Zarząd KOD-u Regionu Małopolska jest oburzony wulgarnym atakiem radnego Ryszarda Majdzika na naszą działaczkę panią Irenę Chomin. Takimi działaniami nacechowanymi pogardą i nienawiścią wobec ludzi inaczej myślących radny Majdzik przekreśla całą swoją przeszłość z czasów antykomunistycznej opozycji, opowiadając się właśnie za tym, przeciwko czemu wówczas walczył. Czyni to w sposób, który ma wywołać strach wśród działaczy organizacji demokratycznych. Tacy ludzie jak radny Majdzik niszczą wspólnotę obywatelską w Polsce. Próbami zastraszania, nawet tak ohydnymi, nie pozbawi się nas jednak woli działania w interesie demokratycznej i europejskiej ojczyzny. Wzywamy Ryszarda Majdzika, by się opamiętał i przeprosił działaczkę KOD-u Małopolska Irenę Chomin. Zarząd KOD-u Regionu Małopolska wspiera i solidaryzuje się z Ireną, dziękując jej za wkład w obronę demokracji w Polsce.

Link do wpisu Ryszarda Majdzika:

 https://www.facebook.com/ryszard.majdzik/posts/10212044636820231?__xts__%5B0%5D=68.ARAjX041yKDgh-a7zk6WE5W4w9H6EYx6SeWUjRaP9U3uHR_tetnV8qEZXTkMsi3ET3eu6it4gOPLTrFiUxiCNYSkWDto76sRkI8zD2rwUXOSMFR7ffdz9SOVkYL0JAV_m-JYphwBpclXPoWSoGxzq9viA8QI2bwUNvi7O3CCcv4-KLT_iJFh52Y&__tn__=-R