Oświadczenie w sprawie sędzi Beaty Morawiec

Oświadczenie w sprawie sędzi Beaty Morawiec

Komitet Obrony Demokracji wyraża wsparcie dla sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis.

Sędzia wygrała proces z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, wielokrotnie wyrażała się krytycznie o „reformie” sądownictwa i niszczeniu praworządności przez obecny rząd. Jest ona kolejnym sędzią atakowanym przez aparat państwa.

Wniosek prokuratury o odebranie jej immunitetu, oskarżenia o przyjęcie korzyści majątkowej i nagonkę w prorządowych mediach, uznajemy za próbę zdyskredytowania i szykanowanie za obronę niezależności sądów. To także kolejna próba zastraszania innych niezawisłych sędziów.

Jako obywatelki i obywatele broniący wartości demokratycznego państwa prawnego, wspieramy i będziemy wspierać wszystkich sędziów, którzy stoją na straży praworządności, niezależnego sądownictwa i praw obywatelskich.

https://ruchkod.pl/oswiadczenie-w-sprawie-sedzi-beaty-morawiec/