Oświadczenie organizatorów marszu

Oświadczenie organizatorów marszu

Podczas dzisiejszego, czwartego krakowskiego marszu w rocznicę zabójstwa prezydenta Narutowicza, gdzie protestowaliśmy przeciw nacjonalizmowi, ksenofobii i wszelkim typom dyskryminacji, zwrócono nam uwagę na obecność w tłumie osoby z transparentem o szokującej treści, wzywającej, w naszym przekonaniu, do przemocy.

Natychmiast po zgłoszeniu przedstawicielka organizatorów odnalazła w tłumie tę osobę i oświadczyła, że na tego typu treści nie ma miejsca na naszej manifestacji. Osoba ta oddała karton, który zaraz potem został zniszczony i wyrzucony. Jako organizatorzy jesteśmy oburzeni faktem, że taki transparent się pojawił, jednocześnie jednak wyrażamy zdumienie, że mogło do tego dojść w grupie osób sprzeciwiających się przemocy wobec jakichkolwiek grup, w gronie osób świadomych tego, jak wielką raną w historii ludzkości pozostaje Zagłada europejskich Żydów, której symbolem jest Auschwitz. Sytuacja wydaje nam się wręcz niewiarygodna, gdyż osoba trzymająca planszę oświadczyła, że została jej ona chwilę wcześniej wręczona przez kogoś z tłumu.

Wobec faktu, że w ciągu kilku minut, kiedy osoba ta, znajdując się wewnątrz gęstego tłumu, trzymała przed sobą karton, ktoś zdążył zrobić jej zdjęcie i nagłośnić sytuację, możemy, z dużą dozą pewności, mówić o prowokacji ze strony, której zależy na dyskredytacji środowisk sprzeciwiających się nacjonalizmowi.

Organizatorzy:

Komitet Obrony Demokracji
Antyfaszystowski Kraków
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Studencki Komitet Antyfaszystowski
Stowarzyszenie Kuźnica
Protest z Wykrzyknikiem
Wolna Nauka
Krakowski Chór Rewolucyjny
Samba-Ka
Iskra – inicjatywa obywatelska
oraz
Inicjatywa Polska
Nowa Lewica
Nowoczesna
Platforma Obywatelska
Polska 2050
Polska Partia Socjalistyczna
Razem
Unia Europejskich Demokratów
Zieloni
Czerwona Młodzież OM PPS
Młoda Lewica
Młodzi Razem