Obywatelska Kontrola Wyborów 13 października 2019

Obywatelska Kontrola Wyborów 13 października 2019

Jako aktywni obywatele zweryfikujemy wyniki i sposób przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP 13 października 2019 niezależnie od oficjalnego, państwowego systemu wyborczego

DOŁĄCZ DO NAS! http://okw.info.pl/

Co nas zmusza do takiego działania?

– Brak poszanowania zasad konstytucyjnych przez aktualnie sprawujących rządy, a tym samym zasad prawa i obawa, że tak samo potraktowane będzie prawo wyborcze jeżeli wynik wyborów nie będzie korzystny dla aktualnie rządzących;

– Naginanie prawa i parlamentarnego obyczaju w interpretacji zapisów oraz procedowaniu ustaw odnoszących się zwłaszcza do aktów ustrojowych;

– Postępujące zawłaszczanie aparatu sądowniczego, w którego rękach będzie ostatecznie znajdować się potwierdzenie ważności zbliżających się wyborów;

– Świadome i dokonywane z premedytacją manipulowanie opinią publiczną przy pomocy wszelkich dostępnych środków przekazu, co zagraża rzetelnemu i zgodnemu z prawem i obyczajem przebiegowi kampanii wyborczej.

Odpowiedzią na powyższe powinna być aktywność związana z kontrolowaniem procesu wyborczego przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych prawem możliwości, w tym przede wszystkim ostatnich zmian poszerzających znacznie możliwości kontroli przez „czynnik społeczny”.

Naszym celem jest obsadzenie jak największej ilości komisji w całej Polsce osobami gotowymi pełnić rolę Obserwatorów Społecznych.

Strona internetowa projektu na której można zgłaszać swój udział: www.okw.info.pl