Nowe władze KOD Małopolskie. Walne Zebranie Członków

Nowe władze KOD Małopolskie. Walne Zebranie Członków

11 stycznia 2020 odbyło się Regionalne Walne Zebranie Członków Regionu Małopolskie KOD. W związku z końcem kadencji obecnych władz regionu, zebranie wybrało nowe władze.

Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu

Ewelina Pytel otrzymała 110 głosów
Grzegorz Wiśniowski otrzymał 57 głosów.
Przewodniczącą Zarządu została Ewelina Pytel

Wybory Zarządu Regionu

Maciej Nalepa otrzymał 154 głosy
Fryderyk Zoll otrzymał 153 głosy
Maciej Dudek otrzymał 150 głosów
Grzegorz Wiśniowski otrzymał 137 głosów
Tadeusz Kuś otrzymał 130 głosów
M. Figa-Tomińska otrzymała 130 głosów
G. Machała otrzymała 124 głosy
A. Pióro otrzymał 115 głosów
A. Czaplicka otrzymała 108 głosów
Do Zarządu Regionu weszli: Maciej Nalepa, Fryderyk Zoll, Maciej Dudek, Grzegorz Wiśniowski, Tadeusz Kuś, Małgorzata Figa-Tomińska, Grażyna Machała i Artur Pióro

Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego

Adam Grobler otrzymał 113 głosów
Adam Kramarczyk otrzymał 103 głosów
Anna Maliszewska otrzymała 84 głosy
Anna Niżegorodcew otrzymała 85 głosów
Andrzej Osuch otrzymał 37 głosów
Małgorzata Wielebnowska otrzymała 91 głosów
Paweł Winsczyk otrzymał 88 głosów
W skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego wybrano: Adama Groblera, Adama Kramarczyka, Małgorzatę Wielebnowską, Pawła Winsczyka i Annę Niżegorodcew

Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Karol Biedermann otrzymał 59 głosów
Jolanta Gablankowska-Kukucz otrzymała 106 głosów
Zdzisław Janus otrzymał 82 głosów
Michał Zieleniewski otrzymał 106 głosów
W skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrano: Jolantę Gablankowską-Kukucz, Michała Zieleniewskiego i Zdzisława Janusa.

Wybory delegatów na zjazd krajowy

Karol Biedermann otrzymał 32 głosy
Anna Czaplicka otrzymała 57 głosów
Małgorzata Figa-Tomińska otrzymała 44 głosy
Adam Grobler otrzymał 89 głosów
Piotr Kalista otrzymał 112 głosów
Piotr Kasprzyk otrzymał 35 głosów
Tadeusz Kuś otrzymał 90 głosów
Maciej Nalepa otrzymał 103 głosy
Marek Matheisel otrzymał 49 głosów
Witold Nawieśniak otrzymał 26 głosów
Ryszard Oleksiuk otrzymał 23 głosy
Zbigniew Pawełczyk otrzymał 51 głosów
Piotr Pawłowski otrzymał 72 głosy
Artur Pióro otrzymał 48 głosów
Ewelina Pytel otrzymała 99 głosów
Bartłomiej Swaczyna otrzymał 100 głosów
Anita Śliwińska-Zaraska otrzymała 33 głosy
Rafał Wcisło otrzymał 41 głosów
Paweł Winsczyk otrzymał 80 głosów
Grzegorz Wiśniewski otrzymał 93 głosy
Delegatami Regionu na Zjazd Krajowy zostali: Piotr Kalista, Maciej Nalepa, Bartłomiej Swaczyna, Ewelina Pytel, Grzegorz Wiśniewski, Tadeusz Kuś, Adam Grobler, Paweł Winsczyk, Piotr Pawłowski, Anna Czaplicka i Zbigniew Pawełczyk.