Mamy nowy Zarząd Główny! Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów

Mamy nowy Zarząd Główny! Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów

Zakończony dzisiaj IV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KOD dokonał przełomowych zmian w naszym stowarzyszeniu. Delegaci wybrali nowego przewodniczącego, Kubę Karysia, oraz pięciu nowych członków Zarządu Głównego: Kingę Łozińską, Sławomira Majdańskiego, Monikę Szafraniec, Łukasza Szopę i Bartłomieja Swaczynę. Jeszcze dzisiaj zarząd powołał na stanowisko wiceprzewodniczącej Kingą Łozińską, a Bartłomiej Swaczyna został sekretarzem zarządu.

Dokonano także szeregu zmian statutu, m.in. skrócono kadencję władz stowarzyszenia do dwóch lat i wprowadzono wymaganie zwoływania co najmniej raz do roku zwyczajnego zjazdu krajowego.

Zjazd zwieńczyło przyjęcie przez aklamację uchwały w sprawie niedawnego wyroku TSUE na wniosek delegatów z Małopolski:
Komitet Obrony Demokracji wzywa do natychmiastowego wstrzymania działalności Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. W świetle kryteriów oceny wyrażonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej organy te nie spełniają niezbędnego dla ich istnienia wymagania niezależności. Ich działalność oznacza pogłębianie chaosu w państwie przez zwiększanie liczby orzeczeń wydawanych przez niekonstytucyjnie obsadzone składy sędziowskie. Państwo nie może sobie pozwolić na utrwalenie takiego stanu anarchii.
Domagamy się przywrócenia europejskich standardów niezależności sądów. Izba Dyscyplinarna i neo‑KRS oddzielają nas od Europy.